ศาลจังหวัดนครสวรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 1102/99 ถ.ไกรลาศ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000, โทรศัพท์. 0 5637 0527-30, โทรสาร. 0 5637 0535-6, E-mail : nkwc@coj.go.th

ศาลจังหวัดนครสวรรค์ เข้าเยี่ยมคารวะ นายจรูญ ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ ภาค ๖

ศาลจังหวัดนครสวรรค์  เข้าเยี่ยมคารวะ นายจรูญ ชีวิตโสภณ  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ ภาค ๖


เอกสารแนบ