ศาลจังหวัดนครสวรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 1102/99 ถ.ไกรลาศ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000, โทรศัพท์. 0 5637 0527-30, โทรสาร. 0 5637 0535-6, E-mail : nkwc@coj.go.th

ศาลจังหวัดนครสวรรค์ จัดงานเลี้ยงส่งข้าราชการที่จะย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่นการเกษียณอายุราชการ และปลดประจำการของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ศาลจังหวัดนครสวรรค์ จัดงานเลี้ยงส่งข้าราชการที่จะย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่นการเกษียณอายุราชการ และปลดประจำการของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


เอกสารแนบ