ศาลจังหวัดนครสวรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 1102/99 ถ.ไกรลาศ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000, โทรศัพท์. 0 5637 0527-30, โทรสาร. 0 5637 0535-6, E-mail : nkwc@coj.go.th

ประกาศศาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ขนาด 48 หน่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารแนบ