ศาลจังหวัดนครสวรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 1102/99 ถ.ไกรลาศ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000, โทรศัพท์. 0 5637 0527-30, โทรสาร. 0 5637 0535-6, E-mail : nkwc@coj.go.th

ประกาศ ศาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศแบบตั้งพื้นมีล้อเลื่อนขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า 500 CFM พร้อมติดตั้ง
เอกสารแนบ