ศาลจังหวัดนครสวรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 1102/99 ถ.ไกรลาศ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000, โทรศัพท์. 0 5637 0527-30, โทรสาร. 0 5637 0535-6, E-mail : nkwc@coj.go.th

คณะผู้พิพากษาพร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดนครสวรรค์ เข้าอวยพร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๐

คณะผู้พิพากษาพร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดนครสวรรค์ เข้าอวยพร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๐


เอกสารแนบ