ศาลจังหวัดนครสวรรค์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 1102/99 ถ.ไกรลาศ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000, โทรศัพท์. 0 5637 0527-30, โทรสาร. 0 5637 0535-6, E-mail : nkwc@coj.go.thข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจ
  1. แบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม
คู่มือ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 8
อ.2824/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2958/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3508/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3905/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4012/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4025/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4142/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4411/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ