ศาลจังหวัดนครสวรรค์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 1102/99 ถ.ไกรลาศ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000, โทรศัพท์. 0 5637 0527-30, โทรสาร. 0 5637 0535-6, E-mail : nkwc@coj.go.th


ข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจ
  1. แบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม
คู่มือ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 40
อ.1220/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1222/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1318/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1015/57
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.315/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.39/60
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1304/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1311/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1312/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1325/60
นัดไกล่เกลี่ยและแจ้งสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1698/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1708/59
ฟังคำพิพากษาอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2307/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.313/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3601/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.4564/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.486/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.52/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.410/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.413/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.414/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.454/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.455/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.456/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.457/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.458/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.512/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.563/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.564/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.565/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.566/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.612/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.613/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.614/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.66/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1108/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.161/54
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.162/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.69/60
แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.103/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ